De betonvloer expert

voor uw project

Storten met kruiwagen of vanuit goot betonauto

Wist u dat er voor het verplaatsen van 1 m3 mortel, ca. 20 kruiwagens nodig zijn?!

U gaat zelf het beton kruien, beton wordt gelost vanuit de goot van de truckmixer. Denk erom dat de benodigde lostijd gelimiteerd is. Stel daarom altijd voldoende mensen en solide kruiwagens ter beschikking. De lostijd is afhankelijk van de geleverde hoeveelheid beton.

Lostijd overzicht:

1 tot 6 m3                   max. 60 minuten
7 tot 14 m3                 max. 90 minuten

Mocht de lostijd overschreden worden dan brengen wij extra lostijden achteraf in rekening.

De gootlengte van een betonmixer bedraagt maximaal 2,50 meter.