De betonvloer expert

voor uw project

Disclaimer

Hieronder treft u onze disclaimer aan, zijn hierover nog vragen, stel ze gerust aan ons!

Bouwen met Beton kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Bouwen met Beton accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. Bouwen met Beton kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

E-mail

Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. Hij/ zij wordt verzocht onmiddellijk Bouwen met Beton telefonisch (telefoon: 0527-271595 ) op de hoogte te stellen en het e-mail bericht te vernietigen. Bouwen met Beton staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid voor Bouwen met Beton of haar dochters tot stand.  Tevens vormen meningen verkondigd in deze e-mail niet noodzakelijk de mening van onze organisatie, of aan haar gelieerde ondernemingen.

Website

Hoewel Bouwen met Beton ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan Bouwen met Beton niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Bouwen met Beton kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Bouwen met Beton accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. Bouwen met Beton kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop Bouwen met Beton geen invloed heeft. Bouwen met Beton kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Privacy

Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Bouwen met Beton zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Bouwen met Beton zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt (behoudens wet- en regelgeving).

Cookies

Wij maken gebruik van functionele, analytische en voor extra veiligheid van onze website(s) en onze bezoekers, security cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina`s van onze website(s) wordt meegestuurd en door de browser op een computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen.

Copyright

Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.